‫‫מילון‬ מושגים‬ברירה טבעית

תהליך בו מתרחשים שינויים, שינויים בתכונות המשפרים את שרידותם וכשירותם של הפרטים עוברים בתורשה ליותר פרטים, וכך, במשך הזמן, שכיחותן של תכונות אלו באוכלוסיה עולה .


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ברירה טבעיתאבולוציה