‫‫מילון‬ מושגים‬

מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מינים פולשיםמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות