‫‫מילון‬ מושגים‬מינים פולשים

מין שהופץ לבית גידול חדש בסיוע האדם והצליח להתפשט בבית הגידול החדש


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מינים פולשיםמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות