‫‫מילון‬ מושגים‬מינים פולשים

מין שהופץ לבית גידול חדש בסיוע האדם והצליח להתפשט בבית הגידול החדש


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מינים פולשיםמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיות