‫‫מילון‬ מושגים‬מינים פולשים

מין שהופץ לבית גידול חדש בסיוע האדם והצליח להתפשט בבית הגידול החדש


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מינים פולשיםהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםממורה למורהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה