‫‫מילון‬ מושגים‬סימביוזה

צַוְתָּאוּת סוג של יחסי גומלין בין אורגניזמים שונים. אופי הקשר בין היצורים יכול להיות שונה: הדדיות (שני האורגניזמים מרוויחים מהקשר), קומנסליזם (צד אחד מרוויח והשני אינו מושפע) וטפילות (האחד ניזוק והשני מרוויח).


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: סימביוזהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחים