‫‫מילון‬ מושגים‬טפילות

יחסי גומלין בהם יצור אחד מרוויח, כלומר משפר את כשירותו (הטפיל) בעוד היצור השני הפונדקאי ניזוק מיחסי גומלין אלה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: טפילותמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהתורשהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחים