‫‫מילון‬ מושגים‬מפרקים

אורגניזמים הטרוטרופים הניזונים מחומר אורגני מת ו/ או חומרי הפרשה של אורגניזמים אחרים. המפרקים הם בעיקר בקטריות ופטריות להם תפקיד חשוב במיחזור החומרים בטבע.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מפרקיםUncategorizedמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחים