‫‫מילון‬ מושגים‬שרשרת מזון

ייצוג איכותי של רצף קשרי הזנה ומעבר אנרגיה אחד.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שרשרת מזוןהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהחומריםמערכות אקולוגיותחומרים