‫‫מילון‬ מושגים‬שרשרת מזון

ייצוג איכותי של רצף קשרי הזנה ומעבר אנרגיה אחד.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שרשרת מזוןהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקמערכות אקולוגיותפלסטיקהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהזנה בבע"ח ובצמחים