‫‫מילון‬ מושגים‬טורפי על

טורפים הנמצאים ברמת ההזנה הגבוהה ביותר ואין להם טורף טבעי בבגרותם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: טורפי עלמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחים