‫‫מילון‬ מושגים‬צרכנים

אורגניזם הטרוטרופי הניזון מרקמות של אורגניזמים אחרים. צרכן יכול להיות - צמחוני, טורף, או מפרק


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: צרכניםהזנה בבע"ח ובצמחים