‫‫מילון‬ מושגים‬יצרנים

אורגניזמים המייצרים בעצמם את מזונם (חומר אורגני) מחומרים אנאורגנים. מרביתם מבצעים פוטוסינתזה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: יצרניםהזנה בבע"ח ובצמחים