‫‫מילון‬ מושגים‬מארג מזון

ייצוג איכותי של מכלול קשרי ההזנה ומעברי האנרגיה במערכת אקולוגית


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מארג מזוןטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחים