‫‫מילון‬ מושגים‬

מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חומר אנאורגניהשפעת האדם על הסביבהחומרים