‫‫מילון‬ מושגים‬חומר אנאורגני

חומר שאינו מכיל קשרים בין אטומי פחמן ומימן.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חומר אנאורגניהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריא