‫‫מילון‬ מושגים‬חומר אורגני

תרכובת שמקורה ביצורים חיים ומכילים אטומי מימן, פחמןולעיתים אטומים נוספים. כיום ניתן לייצר חומרים אורגנים במעבדה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חומר אורגנימערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאחומריםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהמערכות אקולוגיותחומריםאורח חיים בריאחומריםאורח חיים בריאההרכב הכימי של התאאורח חיים בריאפלסטיקמערכות אקולוגיות