‫‫מילון‬ מושגים‬חומר אורגני

תרכובת שמקורה ביצורים חיים ומכילים אטומי מימן, פחמןולעיתים אטומים נוספים. כיום ניתן לייצר חומרים אורגנים במעבדה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חומר אורגניהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאחומריםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאההרכב הכימי של התאאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותפלסטיק