‫‫מילון‬ מושגים‬מין ביולוגי

קבוצה של פרטים המסוגלים להתרבות בטבע ולהעמיד צאצאים פוריים


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מין ביולוגימערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאבולוציהUncategorizedאנרגיה