‫‫מילון‬ מושגים‬גרפן

שכבה אחת של אטומי פחמן הקשורים יחד במבנה של משושים. הגרפן חזק פי 200 מפלדה


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: גרפןחומרים