‫‫מילון‬ מושגים‬



ביות

תהליך של התערבות מכוונת בידי האדם, בו בורר האדם באופן בררני תכונות פיזיולוגיות והתנהגויות מסוימות בהם הוא חפץ.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ביות



מערכות אקולוגיות



אבולוציה



מערכות אקולוגיות



אבולוציה