‫‫מילון‬ מושגים‬ביות

תהליך של התערבות מכוונת בידי האדם, בו בורר האדם באופן בררני תכונות פיזיולוגיות והתנהגויות מסוימות בהם הוא חפץ.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ביותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאבולוציה