‫‫מילון‬ מושגים‬הנדסה גנטית

תהליך מלאכותי בו משנה האדם גנים באורגניזמים, על-ידי העברתם מיצור אחד ליצור אחר, גם כאשר שני היצורים אינם מאותו מין ביולוגי. תהליך זה מביא לשינוי בתכונות. על-פי רוב משמש התהליך להשבחת גידולים חקלאיים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הנדסה גנטיתUncategorizedתורשהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהתורשהמערכות אקולוגיותUncategorized