‫‫מילון‬ מושגים‬עץ האבולוציוני

תרשים בצורת עץ המייצג את היחסים האבולוציונים המשוערים בין מינים ביולוגים שונים על סמך דמיון גנטי או מורפולוגי ביניהם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: עץ האבולוציוניאבולוציה