‫‫מילון‬ מושגים‬מיטוכונדריה

אברון המצוי ברוב התאים האיקריוטיים, ובאמצעותו מפיקים כל הייצורים האירוביים אנרגיה לבניית ATP


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מיטוכונדריהההרכב הכימי של התאאבולוציה