‫‫מילון‬ מושגים‬יצורים רב-תאיים

אורגניזמים המורכבים ממספר גדול של תאים, שלהם תפקידים שונים. ישנם אורגניזמים רב תאיים בממלכות הצומח, החי והפטריות.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: יצורים רב-תאייםאבולוציה