‫‫מילון‬ מושגים‬



חלבונים

החלבונים מצויים בכל תא חי. הם תרכובות אורגניות גדולות בעלות מבנה מרחבי מורכב. החלבון הוא פולימר של חומצות אמיניות הקשורות ביניהן בקשרים פפטידיים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חלבונים



טכנולוגיה וחדשנות



אורח חיים בריא



הזנה בבע"ח ובצמחים



חומרים



אנרגיה



ההרכב הכימי של התא



תורשה



אנרגיה