‫‫מילון‬ מושגים‬חלבונים

החלבונים מצויים בכל תא חי. הם תרכובות אורגניות גדולות בעלות מבנה מרחבי מורכב. החלבון הוא פולימר של חומצות אמיניות הקשורות ביניהן בקשרים פפטידיים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חלבוניםהזנה בבע"ח ובצמחיםטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחיםאנרגיהחומריםההרכב הכימי של התאתורשהאבולוציה