‫‫מילון‬ מושגים‬הרמפרודיטמאמרים נוספים שמכילים את המושג: הרמפרודיטהזנה בבע"ח ובצמחים