‫‫מילון‬ מושגים‬



גנים

מקטעי די-אן-איי המהווים את היחידה הבסיסית של התורשה. גן הוא מקטע משמעותי בדי-אן-איי המכיל מידע לבניית חלבון או הוראות בקרה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: גנים



מערכות אקולוגיות



טכנולוגיה וחדשנות



Uncategorized



מערכות אקולוגיות



תורשה



מערכות אקולוגיות



אנרגיה



ההרכב הכימי של התא



תורשה



מערכות אקולוגיות



אורח חיים בריא



אנרגיה



מערכות אקולוגיות



טכנולוגיה וחדשנות



תורשה



אנרגיה