‫‫מילון‬ מושגים‬גנים

מקטעי די-אן-איי המהווים את היחידה הבסיסית של התורשה. גן הוא מקטע משמעותי בדי-אן-איי המכיל מידע לבניית חלבון או הוראות בקרה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: גניםטכנולוגיה וחדשנותUncategorizedמערכות אקולוגיותתורשהמערכות אקולוגיותאנרגיהההרכב הכימי של התאתורשהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאאנרגיהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותתורשהאנרגיה