‫‫מילון‬ מושגים‬טביעת פחמן שלילית

כמות הפחמן הדו-חמצני שנאגרת בתוך המוצר הסופי גדולה מאשר זו שנפלטת בעת ייצורו


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: טביעת פחמן שליליתטכנולוגיה וחדשנות