‫‫מילון‬ מושגים‬בר קיימאמאמרים נוספים שמכילים את המושג: בר קיימאUncategorizedטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבה