‫‫מילון‬ מושגים‬פונדקאי

אורגניזם הנושא על גופו או בתוכו טפיל, שניזון ממנו או משיג ממנו חומרים חיוניים. ללא הפונדקאי הטפיל אינו יכול להתקיים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פונדקאימערכות אקולוגיות