‫‫מילון‬ מושגים‬אצה

אצות הם צמחי מים פשוטים, ללא שורשים, המבצעים פוטוסינתזה ואחראים למרבית הפוטוסיתזה בעולם ולקיבוע החנקן.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אצהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהחומריםטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםאנרגיהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריא