‫‫מילון‬ מושגים‬אצה

אצות הם צמחי מים פשוטים, ללא שורשים, המבצעים פוטוסינתזה ואחראים למרבית הפוטוסיתזה בעולם ולקיבוע החנקן.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אצהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאאנרגיהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאבולוציהאורח חיים בריא