‫‫מילון‬ מושגים‬אצה

אצות הם צמחי מים פשוטים, ללא שורשים, המבצעים פוטוסינתזה ואחראים למרבית הפוטוסיתזה בעולם ולקיבוע החנקן.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אצהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהחומריםטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםאנרגיהמערכות אקולוגיות