‫‫מילון‬ מושגים‬אצה

אצות הם צמחי מים פשוטים, ללא שורשים, המבצעים פוטוסינתזה ואחראים למרבית הפוטוסיתזה בעולם ולקיבוע החנקן.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אצההזנה בבע"ח ובצמחיםשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהחומריםטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםאנרגיהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריא