‫‫מילון‬ מושגים‬ייחורמאמרים נוספים שמכילים את המושג: ייחורשינוי אקלים