‫‫מילון‬ מושגים‬רבייה א-מיניתמאמרים נוספים שמכילים את המושג: רבייה א-מיניתהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיות