‫‫מילון‬ מושגים‬פוטוסינתזה

תהליך המתרחש בתא הצמחי בכלורופלסט. בתהליך נבנה חומר אורגני (חד סוכר) .מחומרים אנ-אורגנים (פחמן דו-חמצני ומים) בעזרת אנרגיית אור בתהליך נפלטות מולקולות חמצן אל הסביבה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פוטוסינתזהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאההרכב הכימי של התאאנרגיהאבולוציההזנה בבע"ח ובצמחים