‫‫מילון‬ מושגים‬כלכלה מעגלית

תפיסה כלכלית שנועדה שנות ולייעל את הגישה הכלכלית "הלינארית" שהביאה עלינו את המשבר הסביבתי העולמי. בבסיס הגישה עומד מודל השואף להפוך את הפעילות היצרנית מתהליך חד כיווני – שמתחיל בחומרי גלם, ממשיך בעיצוב וייצור המוצר המוגמר, בהפצתו, בשימוש בו אצל לקוח הקצה וסופו במטמנה או בים – לתהליך מעגלי וסגור שבו מתקיים שימוש חוזר ובזבוז מינימלי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: כלכלה מעגליתחומריםהשפעת האדם על הסביבהפלסטיק