‫‫מילון‬ מושגים‬פרמפרוסט

שכבת אדמה הקפואה מזה אלפי שנים ואף יותר


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פרמפרוסטהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקלים