‫‫מילון‬ מושגים‬נחל אכזב

נחל שלא זורמים בו מים בכל השנה אלא רק בעונת הגשמים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: נחל אכזבהשפעת האדם על הסביבה