‫‫מילון‬ מושגים‬מחזור המים

מחזור המים (קרוי גם מחזור הידרולוגי) בטבע הוא התנועה המחזורית המתמדת של המים בין רכיבי ההידרוספרה. ארבעת המסלולים הראשיים בתנועה זו הם: (1) אידוי של מי האוקיינוסים אל האטמוספרה; (2) הסעת העננים באטמוספרה מהים לכיוון היבשה; (3) ירידת הגשמים על היבשות; (4) זרימה חוזרת של המים לאוקיינוסים , הן באופן ישיר בנהרות והן באופן עקיף לאחר חלחולם אל מאגרי מי התהום ונביעתם כמעיינות.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מחזור המיםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקלים