‫‫מילון‬ מושגים‬פירואמאמרים נוספים שמכילים את המושג: פירואהשפעת האדם על הסביבה