‫‫מילון‬ מושגים‬מסדרונות אקולוגיים

שטח פתוח שאינו נתון לשינויים ושמחבר בין שני אזורים טבעיים – וכך מאפשר תנועה של בעלי חיים והפצה של צמחים ממקום למקום. מהווה אחד מהפתרונות לבעיית קיטוע השטחים הפתוחים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מסדרונות אקולוגייםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה