‫‫מילון‬ מושגים‬מחלות זאונטיות

מחלות שעוברות מבעלי חיים לבני אדם


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מחלות זאונטיותקורונההשפעת האדם על הסביבה