‫‫מילון‬ מושגים‬טרופיזםמאמרים נוספים שמכילים את המושג: טרופיזםטכנולוגיה וחדשנות