‫‫מילון‬ מושגים‬וירוסמאמרים נוספים שמכילים את המושג: וירוסהזנה בבע"ח ובצמחיםשינוי אקלים