‫‫מילון‬ מושגים‬הלבנת אלמוגים

אובדן הצבע המתרחש באלמוגים כאשר האצות השיתופיות עוזבות את רקמת האלמוג. משום שהאצות מספקות לאלמוגים גם את הצבעוניות שלהם, לאחר עזיבת האצות רקמת האלמוג נראים שקופה והשלד הגירני הלבן נגלה דרכה - לכן אירועים אלו מכונים אירועי הלבנה. במקרים רבים הלבנת האלמוגים מובילה למותם מרעב של האלמוגים שנפגעו, ובכך היא מהווה איום גדול על שוניות האלמוגים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הלבנת אלמוגיםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיות