‫‫מילון‬ מושגים‬מזהמים סביבתייםמאמרים נוספים שמכילים את המושג: מזהמים סביבתייםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאורח חיים בריא