‫‫מילון‬ מושגים‬מזהמים סביבתייםמאמרים נוספים שמכילים את המושג: מזהמים סביבתייםשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריא