‫‫מילון‬ מושגים‬מזהמים סביבתייםמאמרים נוספים שמכילים את המושג: מזהמים סביבתייםUncategorizedטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריא