‫‫מילון‬ מושגים‬IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change - הפאנל הבין ממשלתי העוסק בשינוי אקלים


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: IPCCUncategorizedשינוי אקלים