‫‫מילון‬ מושגים‬קיטוע בתי גידול

פיצול וצמצום של השטחים הפתוחים, המשמשים בתי גידול לבע"ח וצמחים, לכתמים קטנים יותר המבודדים זה מזה. דבר שגורם להפרדה בין אוכלוסיות, לרעב ולפגיעה ישירה והוא אחד הגורמים המרכזיים להכחדת מינים ולהרס בתי גידול. קיטוע בתי גידול נגרם לרוב כתוצאה מהקמת כבישים, גדרות, או תשתיות אחרות של בני אדם, הגורמים לחלוקת שטח טבעי כלשהו לשני חלקים או יותר, המבודדים זה מזה. קיטוע בתי גידול גורם להפרדה בין אוכלוסיות של בע"ח וצמחים, והוא מהווה את אחד הגורמים העיקריים להכחדת מינים ולהרס בתי גידול.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: קיטוע בתי גידולUncategorizedקורונההשפעת האדם על הסביבה