‫‫מילון‬ מושגים‬אנרגיה מתחדשת

אנרגיה המיוצרת ממקורות שאינם מתכלים כמו שמש, רוח, מים, ביומסה וכו'. יצור אנרגיה מתחדשת כרוך בפגיעה סביבתית נמוכה יותר בהשוואה לאנרגיה המיוצרת מדלקי מאובנים, וכן היא אינה כרוכה כמעט בפליטה של גזי חממה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אנרגיה מתחדשתשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנות