‫‫מילון‬ מושגים‬עריכה גנומית

שיטה שבה נערך שינוי נקודתי בגן ספציפי (ללא ההכנסה של גן ממין ביולוגי אחר), כשבדרך כלל מדובר בהשתקה של גן מסוים על מנת שלא יפעל.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: עריכה גנומיתתורשה