‫‫מילון‬ מושגים‬

מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אלבדוהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיות