‫‫מילון‬ מושגים‬רביית בתולין

רביה ללא הפריה של זכר באורגניזמים המקיימים רביה מינית. זהו מצב בה ביצית מתפתחת באופן ישיר לאורגניזם חדש, ללא הפריה על ידי זכר. רביית בתולים מתרחשת אך ורק בנקבות, והמטען הגנטי של הצאצאים זהה לזה של האם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: רביית בתוליןמערכות אקולוגיות