‫‫מילון‬ מושגים‬מס פחמן

תוספת מס לסחורות, אשר משקף את הנזק שהם גורמות עקב פליטות גזי חממה. על נפט, למשל, יושת מס פחמן גבוה, המשקף את פליטת הפחמן הדו-חמצני משריפתו. על אנרגיה סולארית יושת מס פחמן נמוך (אם בכלל), שישקף את פליטת גזי החממה המזערית המתרחשת בעת בניית מתקן האנרגיה הסולארית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מס פחמןהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבה